Trädgårdsdesign

På Högvalta Handelsträdgård kan du få hjälp med utformning och planering av din trädgård på plats av vår utbildade personal. För mer utförlig rådgivning kan du boka en tid och vi avsätter då personal enbart för dig och ditt trädgårdsprojekt till en kostnad av 980 kr/timme. Det är bra om du tar med skisser eller foto på trädgården inför planeringen.

 

Hembesök

Trädgårdskonsultation hemma i din trädgård är en mycket populär tjänst. Under ca 2 timmar tittar vi på trädgårdens helhet, vilka behov och önskningar som finns och möjligheter att utforma den till en trädgård som är både vacker och funktionell. Du får konkreta råd, inspiration och idéer för att vårda eller förnya delar av din trädgård och antecknar själv det du behöver. Pris 980 kr/timme plus resekostnad 35 kr/mil. Vid resor över 3 mil tillkommer timkostnad på 375 kr/timme.

 

Designpaket

Vi erbjuder också två olika designpaket med handritade förslag, ett grundläggande och ett mer omfattande. Vi börjar med att gå igenom trädgårdens förutsättningar och bollar idéer utifrån dina önskemål och behov. För att vi ska kunna skapa den bästa trädgården eller utemiljön för dig får du en checklista att fylla i inför hembesöket. Förbered dig gärna genom att fundera över hur trädgården fungerar idag, vad som saknas eller problem du identifierat, hur trädgården kommer att användas i framtiden och vilka förändringar du önskar göra. Leta gärna fram några bilder som kan ge en känsla av vilken karaktär eller stil du gillar. Du behöver också ta fram en skalenlig situationsplan för din tomt, gärna i skala 1:100. De kan oftast fås via kommunen eller lantmäteriet. På tomtkartan ritar du in alla relevanta befintliga detaljer, dvs. sånt som ska behållas, t ex. veranda, stensättning, träd, osv. Detta används sedan som underlag för diskussion och för våra ritningar. Finns ingen tomtkarta att tillgå kan vi hjälpa till att mäta upp tomten till en kostnad av 980 kr/timme.

 

Trädgårdsdesign – liten

Funktionsplan – övergripande designförslag med råd om växttyper. Detta alternativ passar dig som vill få förslag på hur trädgården kan utformas men gärna själv väljer växter och material.

 

Ingår:

2 möten à 1 timme

Funktionsplan med förslag på användningsområden för trädgårdens olika delar såsom uteplatser, planteringar, köksland, lekytor, placering av träd, häckar etc. samt hur olika ytor sammanlänkas för att få ett bra flöde och rörelsemönster.

Förslag på växttyper för trädgårdens olika lägen

Förslag på material för hårdgjorda ytor

(Detaljerade växtförslag och materialval saknas)

Du får också 10% på växter vid ett köptillfälle.

 

Pris:

Tomt upp till 1000 m2 eller del av trädgård: 8 000 kr

Tomt 1000-1500 m2: 10 000 kr

Större tomtyta enligt offert.

Resekostnad 35 kr/mil. Vid resor över 3 mil tillkommer timkostnad om 375 kr/timme.

 

Trädgårdsdesign – stor

Trädgårdsritning – detaljerad helhetsbild inkl. växtlista som utgör ett bra underlag inför växtköp, plantering och anläggning. Här ges en komplett bild av trädgården sett till såväl funktion som estetik.

 

Ingår:

2 möten à 1 timme

Skissförslag med efterföljande avstämning

Illustrationsplan – en skalenlig ritning som visar trädgårdens övergripande planlösning och inbegriper rumsbildning, funktioner, växtförslag och materialval.

Planteringsplan och detaljerad växtlista

Kortfattad skötselplan

Du får också 10% rabatt på de växter som ingår i växtlistan.

 

Pris:

Tomt upp till 1000 m2 eller del av trädgård: 18 000 kr

Tomt 1000-1500 m2: 22 000 kr

Större tomtyta enligt offert.

Resekostnad 35 kr/mil. Vid resor över 3 mil tillkommer timkostnad om 375 kr/timme.

 

Det kan vara bra att vara ute i god tid för bokning av planeringshjälp.

Vi är givetvis behjälpliga för specialbeställningar och rådgivning under hela processen. Pris enligt offert.